Uppföljaren är bättre än originalet 

Nu har Real Fastighetssystem fått en ny version av sin hemsida. (Shepherd byggde även den förra). Vi är alla ense om att uppföljaren slår originalet med bred marginal. Uppdateringen, liksom mycket annat löpande marknadsföringsarbete, är resultatet av vår årliga uppdatering av den strategiska marknadsplanen. Det inte alltid glamorösa, men enträgna arbetet ger resultat. Nya kunder ansluter i en strid ström samtidigt som Reals lönsamheten bara kan beskrivas som fantastisk. Shepherd har genom året producerat filmer, annonser, trycksaker, mässmaterial och mycket annat.