LEGO Serious Play – fyra  nya workshops till er tjänst

Hur går ni tillväga när ni ska enas om något så diffust som en framtidsvision? I egenskap av affärsutvecklare och design lead har vi bara stött på ett riktigt välfungerande sätt – LEGO Serious Play. Utvecklingsmetoden är internationellt etablerad, validerad genom forskning och används av bland andra FN, IKEA och Microsoft. Med start 1 juni 2024 erbjuder vi fyra klassiska halvdags-workshops som vi anpassat för den svenska marknaden (idéutveckling, värden och beteenden, teambuilding samt visionsarbete).