varumärke ı SVENSK CATER

Med en nypa salt
"Vi har ett nytt affärskoncept, men det är som om ingen riktigt fattar hur bra det är."
När vi får uppdraget att bygga ett varumärke eller ett kommunikativt koncept som lägger grunden för all framtida kommunikation, börjar vårt arbete med att ställa tusen frågor till uppdragsgivaren.

Den rikstäckande livsmedelsgrossisten Svensk Cater i Örebro ville lansera en annorlunda typ av ramavtal under ett nytt varumärke och hade några tankar om hur detta skulle gå till. Efter att ha pratat med ett antal potentiella kunder föddes nya idéer. Svensk Caters nya ramavtal byggde bland annat på ett nära samarbete med kunderna, där man hjälptes åt att kapa kostnaderna. Vi döpte om konceptet till SALT – Samarbete, Anpassat sortiment, Lokal närvaro och Transparens. Vi presenterade allt i en menyliknande grafisk form.
 
En kort tid efter att Svensk Cater lanserat SALT-kampanjen, hade försäljningen mångdubblats.
VÅR INSATS
– Kommunikativt koncept
– Nytt varumärke
– Broschyrer
– Direktmarknadsföring