varumärke | GÖTA KANALBOLAG

Ett av Sveriges äldsta aktiebolag tänker nytt
"Vi behöver hjälp med att skapa en röd tråd i hela vår marknadsföring"
Anrika Göta kanalbolag har som huvuduppgift att bevara och utveckla kanalen – en av Sveriges mest välkända turistattraktioner. Ledningen ville ta ett helhetsgrepp om marknadsföringen till fritidsbåtsägare. Vi ledde marknadsavdelning genom hela arbetet – från visioner till aktiviteter. Nu finns en tydligare riktning och bättre styrning av hela marknadsplaneringen.

En förlängning av arbetet som kommunikationsbyrå blev att positionera Göta kanal som den helt unika attraktion det är. Vi gjorde detta i annonskampanjer som förmedlade att Göta kanal är något varje båtägare bara måste uppleva någon gång i sitt liv. 
VÅR INSATS
– Strategisk marknadsplan
– Hemsidestexter
– Annonskampanjer
– Banners
– Produktblad