VARUMÄRKESUTVECKLING

Följ med på
Shepherds varumärkesresa

[ och bli helt oemotståndliga ]
Vi hjälper er att definiera och kommunicera ert varumärke så att både kunder och medarbetare vill hänga med just er. Processen är lika kreativ som strategisk och tar avstamp i er värdegrund. När vi kommit i mål bär ni på nya insikter, har en egen brand book och ett mer relevant varumärke. Vår metodik grundar sig bland annat på utvalda delar från den ledande affärsutbildningen Hyper Island, aktuell forskning och vår egen erfarenhet av varumärkesarbete och affärsutveckling i tillväxtföretag. Resan mot ett tydligare varumärke består av en rad workshops uppdelade på tre etapper.
ETAPP 1: VÄRDEGRUND & BRAND BOOK

Den sanna bilden av er

Det är med varumärken som med människor – bara dem du delar värderingar med kan du riktigt ta till ditt hjärta. Därför måste värdegrunden vara på plats innan vi kan lägga grunden för ett trovärdigt varumärke. Under den första workshopen definierar vi även er mission. En annan hörnsten för verksamheten är för vilka människor ni har valt att vara till. Värdeerbjudandet till dessa tar vi hand om i nästa workshop. 

Resultatet av våra första två workshops utgör grunden för vår kreativa process som resulterar i er brand book. Detta är det inspirerande styrdokument som hjälper alla i organisationen att få en gemensam bild av värdegrunden och verksamheten. Dokumentet kommer att byggas på successivt under den fortsatta resan.

Vi avslutar denna etapp med en större samling där alla medarbetare deltar. Vi berättar om processen och gör gemensamma övningar för att levandegöra varumärket, samt firar att vi nu kommit så här långt.
WORKSHOP 1: Definiera värdegrund & mission
En workshop som definierar er gemensamma värdegrund och er mission, det vill säga hur ni vill bidra till en bättre värld.

WORKSHOP 2: Ringa in målgrupper & erbjudanden 
Här ringar vi in era huvudmålgrupper och hur ni vill hjälpa dem att lösa problem och tillvarata möjligheter. Därefter definierar vi era värdeerbjudanden till respektive målgrupp.

WORKSHOP 3: Brand book del I
Ni får se de första textsidorna i er brand book som vi gemensamt diskuterar igenom. Vi gör även övningar kring bland annat språkbruk.

WORKSHOP 4: Brand book del II
Er brand book börjar ta en tydligare form och innehåller exempelvis grafiska element, tonalitet, bildspråk. 

WORKSHOP 5: Leverans & förankring hos medarbetarna
Vi presenterar er brand book samt en kort film om värdgrundsprocessen. Därefter leder vi en workshop där medarbetarna ger förslag på hur värdegrunden kan genomsyra deras dagliga arbete.
Träffa Lotta som är huvudansvarig för 3a, "Kreativa metoder och högpresterande team".

Etapp 2: POSITIONERING & UTVECKLING 

Platsen där ni sätter er flagga

Var finns ni idag och vilken plats vill ni att ert varumärke ska äga i kundernas medvetande i morgon? I denna etapp lyfter vi blicken och koncentrerar oss på världen omkring oss – på kunder, konkurrenter och framtida möjligheter. 

Customer experience design, CX-design handlar om att analysera er kontakt med kunderna och göra deras upplevelse så behaglig som möjligt. För att lyckas måste ni fråga, iaktta och leva er in i kundens situation. Belöningen blir ett relevant värdeebjudande och trogna kunder. 

I nästa steg erbjuder vi tre olika workshops med lustfylld affärsutveckling, välj den som passar er bäst. Den första hjälper er att tillvarata hela teamets kreativitet och få alla att gå åt samma håll. I nummer två använder vi verktyget Lego serious play, som hjälper dig och dina kollegor att bättre förstå era olika roller i kontakt med kunderna. I den tredje workshopen, Tvärtom-metoden, utmanar vi er kreativitet i ett worst case scenario. Sedan tar ni med er de bästa idéerna till er egen verksamhet.

Samtliga workshopar går även att beställa separat, inte minst de kreativa utvecklingsmetoderna fungerar utmärkt vid exempelvis en mindre kick-off.

WORKSHOP 1: Positionering & utveckling
Hur tänker och känner era kunder? Vilka är nycklarna till framgång i er bransch? Varför ska kunderna välja just er? Detta är centrala frågeställningar när ni ska välja vilken position ni vill att ert varumärke ska äga i kundernas medvetande.

WORKSHOP 2: Utveckling genom kundresan – CX-design
Vi följer era kunder genom alla kontaktytor med er samt gör tydliga beskrivningar av två typkunder, personas. Vi visar även hur ni kan göra smidiga kundundersökningar.


KREATIVA UTVECKLINGSMETODER 
Välj den workshop som passar er verksamhet bäst.


WORKSHOP 3a: Kreativa metoder och högpresterande team 
Ni lär er ett gäng kreativa tekniker, exempelvis the double diamond, med syfte att utveckla er verksamhet och ert kunderbjudande. Ni får också kunskap kring vad som krävs för att bli ett kreativt högpresterande team.  

WORKSHOP 3b: Utveckling med Lego serious play 
Med hjälp av verktyget Lego serious play gör vi olika övningar som ger er en fördjupad förståelse för kundresan. Vi lägger stor vikt på gemensam reflektion.

WORKSHOP 3c: Tvärtom-metoden 
Att tänka helt tvärtom är ett effektivt sätt att komma loss från invanda tankemönster. I denna serie av kreativa övningar hjälper vi er tänka nytt kring er verksamhet för att vidareutveckla den.
Se filmen där Mats berättar om workshop 3c – den kreativa "Tvärtom-metoden" som hjälper er att tänka i helt nya banor.
ETAPP 3: Konsekvenser & kommunikation

Temat som gör er trovärdiga och intressanta 

I detta steg tar vi på Shepherd ett tydligt tag i staffetpinnen. Vår uppgift är att omsätta allt vi lärt oss under processen i ett tilltalande kommunikationstema som ger ert varumärke en tydligare positionering. 

Innan vi ger oss i kast med temat, måste vi dock fundera över vilka konsekvenser er positionsförflyttning får. Att sätta kryss på en tavla är enkelt – men hur gör vi er förflyttning av varumärket till verklighet?  

I nästa steg presenterar vi två alternativa kommunikationsteman som båda tar avstamp i era säljbara skillnader och den position ni vill att ert varumärke ska äga i kundernas medvetande. Skisserna visar budskap, bilder, typografi och tonalitet och görs i de tre mediakanaler som är mest relevanta för er. Skisserna inkluderar även en populariserad version av er mission uttryckt som ett kort statement.

Efter er respons utvecklar vi det valda temat ytterligare ett steg, så att det känns helt rätt och relevant för er. När arbetet är klart infogar vi de nya sidorna i er brand book, så att de blir en tydlig vägvisare för er framtida kommunikation och hur ni uttrycker ert varumärke.
WORKSHOP 1: Konsekvenser & kommunikationskanaler
Hur påverkar er eventuella positionsförflyttning av varumärket ert värdeerbjudande och era kontakter med kunder och samarbetspartners? Kanske behöver ni exempelvis skapa nya allianser? Vi kartlägger även era nuvarande kommunikationsvägar och diskuterar vilka mediaval som blir mest effektiva i framtiden.

WORKSHOP 2: Presentation av två olika kreativa teman – kommunikationskoncept
Vi presenterar två alternativa förslag som sammanfattar er framtida kommunikation av varumärket. Tillsammans analyser vi vilka styrkor och svagheter de båda förslagen har. Efter några dagar – när förslagen har hunnit sjunka in – ger ni en samlad återkoppling.

WORKSHOP 3: Presentation II 
Vi presenterar en uppdaterad version av det tema ni valt att gå vidare med. Under workshopen diskuterar vi ytterligare förfining och vidareutveckling . Vad är viktigast för att ert varumärke ska kunna ta den position ni har för avsikt att lägga beslag på?

SLUTLEVERANS
Vi firar överlämnandet av en komplett brand book med en lunch där vi sammanfattar lärdomar från processen och blickar framåt. Denna process är klar, men självklart vill vi vara med på er fortsatta resa mot ett allt starkare varumärke.