Praktisk information
Processledare
Mats Dernánd och Lotta Bergman är tillsammans facilitatorer för samtliga workshops.

Antal deltagare
I våra tre färdiga workshops kan 4–12 personer delta.

Tider

Våra workshops är tre eller sex timmar. Den första halvtimmen ägnas åt introduktion i Lego Serious Play metoden. 

Jönköping
Vi håller till på den kreativa mötesplatsen Friendly corner på Tändsticksområdet. Kvarteret är ett kulturhistoriskt byggnadsminne med flera restauranger och ett mikrobryggeri/ölkafé. Det är 200 meter till järnvägsstationen.

Örebro
Vi finns i business communityn Creative House, Älvtomtagatan 12–14 på väster i Örebro. Hela huset är en kreativ mötesplats med över 60 företag, de flesta inom kreativa näringar. Vi äter lunch på plats om ni så önskar. 

Förtäring
Kaffe, mineralvatten, frukt, nötter och energibars ingår i samtliga workshops. Om ni har särskilda önskemål löser vi förstås det. 
Friendly corner i Jönköping.
Creative House Örebro.
SHEPHERDS VARUMÄRKESRESA – BRA ATT VETA
Antal deltagare
Ni beslutar själva vilka representanter från företaget som ska delta. Vår rekommendation är 3–9 personer där några från ledningsgruppen är fasta deltagare. Övriga deltagare kan kan variera med typ av workshop. Vi har gärna en dialog med er kring detta. Särskilt i workshoparna Definiera värdegrund och mission, Brand book I, Brand book II, Utveckling genom kundresan – CX-design samt Lego serious play får ni bästa möjliga utväxling om deltagarna representerar olika yrkeskategorier.

Tider
Räkna med att varje processteg tar ungefär två månader. 

Pris
Prissättningen för ett  processteg beror på organisationens storlek och antal deltagare. Kontakta oss för en offert.

Dokumentation
Vi skriver kortfattad processdokumentation under resans gång. I arbetet med värdegrund dokumenterar vi processen i en enklare film som ni sedan kan använda i er interna förankring.

Vad är en brand book?
En brand book är ett inspirerande styrdokument som hjälper alla i organisationen att ha en gemensam syn på varumärket. Det gör det lättare att kommunicera varumärket på ett enhetligt sätt. En brand book innehåller bland annat mission, värdegrund, logotyp, typografi, och tonalitet. I första etappen lägger vi grunden, men er brand book kommer att kompletteras med sidor från de två övriga etapperna innan den blir komplett. Er brand book innehåller 14–16 sidor i basutförande och levereras i liggande A4-format som pdf-dokument.

Eventuell uppdatering av logotyp och grafisk profil
Om ni har behov är det möjligt att modernisera er logotyp och grafiska profil parallellt med det första processteget, be om offert.

Transformation genom reflektion
All utveckling är energikrävande och tvingar er utanför er normala komfortzon. Genom att ni tillsammans reflekterar och är lyhörda, kommer ni till nya insikter som skapar energi och driver er utveckling framåt. Var inte rädda för att diskussionerna kan bli högljudda – det är ett tecken på en hälsosam kultur. 
Friendly corner i Jönköping.
Creative House Örebro.
LEGO SERIOUS PLAY
Vad är det?
Lego Serious Play är ett kreativt verktyg för verksamhetsutveckling som skapades av Johan Roos och Bart Victor i mitten av 1990-talet.

Fördelar 
Verktyget ger deltagare omedelbar kontakt med sin kreativa hjärnhalva. Genom att prata i metaforer om våra legoverk, kan ni undvika prestige och ömma tår. Istället kommer ni att på ett lustfyllt sätt komma fram till hur ni kan förbättra kundernas upplevelser i mötet med er.
Vi gör övningar individuellt och i mindre grupper med tid för reflektion tillsammans.