Praktisk information – fristånde workshops
Processledare
Mats Dernánd och Lotta Bergman är tillsammans facilitatorer för samtliga workshops.

Antal deltagare
Optimalt antal deltagare är 5–8 personer. Vi har den dubbla kapaciteten, men delar då deltagarna i två grupper och har ett gemensamt avslut.

Tider

Våra fristående workshops som presenteras här på sidan pågår i sex timmar. Skräddarsydda workshops kan vara allt från tre timmar till två dagar. Den första halvtimmen ägnar vi alltid åt en introduktion av Lego Serious Play-metoden. 

Jönköping
Vi håller till på den kreativa mötesplatsen Friendly corner på Tändsticksområdet. Kvarteret är ett kulturhistoriskt byggnadsminne med flera restauranger och ett mikrobryggeri/ölkafé. Det är 200 meter till järnvägsstationen.

Örebro
Vi finns i business communityn Creative House, Älvtomtagatan 12–14 på väster i Örebro. Hela huset är en kreativ mötesplats med över 60 företag, de flesta inom kreativa näringar. Vi äter lunch på plats om ni så önskar. 

Förtäring
Kaffe, mineralvatten, frukt, nötter och energibars ingår i samtliga workshops. Om ni har särskilda önskemål löser vi förstås det. 
Friendly corner i Jönköping.
Creative House Örebro.
SHEPHERDS VARUMÄRKESRESA – BRA ATT VETA
Antal deltagare
Ni beslutar själva vilka representanter från företaget som ska delta. Vår rekommendation är 5–8 personer där några personer från ledningsgruppen är fasta deltagare. Övriga medverkande kan kan variera med typ av workshop. Vi har gärna en dialog med er kring detta.  

Tider
Räkna med att etapp 1+2 tar ungefär två månader. 

Pris
Prissättningen för ett  processteg beror på organisationens storlek och antal deltagare. Kontakta oss för en offert.

Dokumentation
Vi skriver kortfattad processdokumentation under resans gång. I arbetet med värdegrund dokumenterar vi processen i en enklare film. (Klurar på om vi ska låsa fast oss vid detta  med film. Kan det kanske vara en tilläggsoffert till de som önskar?)

Vad är en brand book?
En brand book är ett inspirerande styrdokument som hjälper alla i organisationen att få en gemensam syn på varumärket. Den gör det också lättare att kommunicera varumärket på ett enhetligt sätt. En brand book innehåller bland annat mission, värdegrund, logotyp, typografi, och tonalitet. I första etappen lägger vi grunden. I följande två etapper gör vi tillägg så att er brand book blir komplett. I sitt basutförande innehåller den 14–16 sidor och levereras i liggande A4-format som pdf-dokument.

Eventuell uppdatering av logotyp och grafisk profil
Om ni har behov kan vi modernisera er logotyp och grafiska profil parallellt med de första etapperna. Be om en offert.

Transformation genom reflektion
All utveckling tvingar er utanför er normala komfortzon. Genom att reflektera tillsammans kommer ni till nya insikter som skapar energi och driver er utveckling framåt. 
Friendly corner i Jönköping.
Creative House Örebro.
LEGO SERIOUS PLAY
Vad är det?
Lego Serious Play är en kreativ metod för verksamhetsutveckling som skapades av Johan Roos och Bart Victor i mitten av 1990-talet. Deltagarna bygger i tystnad sina svar på olika fokusfrågor. Sedan berättar deltagarna för varandra om vad de byggt.

Fördelar 
Verktyget ger deltagarna omedelbar kontakt med sina kreativa hjärnhalvor. Genom att prata i metaforer om sina legoverk, sker en kunskapsöverföring som genererar värdefulla insikter. Lego Serious Play är validerad av forskning och används av många världsledande företag.
Vi gör övningar individuellt och i mindre grupper med tid för reflektion tillsammans.