OM SHEPHERDS VARUMÄRKESRESA
Facilitatorer
Mats Dernánd och Lotta Bergman är tillsammans facilitatorer för samtliga workshops.

Antal deltagare 
Ni beslutar själva vilka representanter från företaget som ska delta. Vår rekommendation är 3–9 stycken, varav några från ledningsgruppen är fasta deltagare och övriga representerar andra funktioner. Vi har gärna en dialog med er kring detta. 

Särskilt i workshoparna
 Definiera värdegrund och mission, Brand book I, Brand book II, Utveckling genom kundresan – CX-design samt Lego serious play får ni bästa möjliga utväxling om deltagarna representerar olika yrkeskategorier.

Tider 
Räkna med att varje processteg tar ungefär två månader. Alla workshops är halvdagar, antingen 08:30 – 12:00 eller 13.00 –16.30. De flesta av våra workshops kan också genomföras helt fristående – inte minst de valbara seminarierna i etapp två brukar fungera som utmärkta vitamininjektioner vid en kick-off.

Pris
En separat workshop kostar 21 000 kr exkl. moms. Priset för ett helt processteg är bland annat beroende på organisationens storlek och antal deltagare. Kontakta oss för en offert.
PÅ PLATS
Jönköping
Här håller vi till på den kreativa mötesplatsen Friendly corner på Tändsticksområdet. Kvarteret är ett kulturhistoriskt byggnadsminne med flera kvalitetsrestauranger och ett mikrobryggeri/ölkafé på andra sidan gatan. Det är 200 meter till järnvägsstationen.

Örebro
Vi finns i business communityn Creative House, Älvtomtagatan 12–14 på väster i Örebro. Hela huset är en kreativ mötesplats med över 60 företag, de flesta inom kreativa näringar. Vi äter lunch på plats om ni så önskar. 

Förtäring
Kaffe, mineralvatten, frukt, nötter och energibars ingår i alla halvdagsworkshops. Om ni har särskilda önskemål löser vi förstås det. 

Dokumentation 
Vi skriver kortfattad processdokumentation under resans gång.

I arbetet med värdegrund dokumenterar vi processen i en enklare film som ni sedan kan använda i er interna förankring.
Friendly corner i Jönköping.
Creative House Örebro.
BRA ATT VETA
Transformation genom reflektion
All utveckling är energikrävande och tvingar er utanför er normala komfortzon. Genom att ni tillsammans reflekterar och är lyhörda kommer ni till nya insikter som skapar energi och driver er utveckling framåt.

Bulor på vägen – omtag av workshop 
Utveckling är sällan en rätlinjig process. Ibland kan det behövas flera workshops för att exempelvis formulera en mission som alla i företaget kan ställa sig bakom – inte minst om ni befinner i en djupare förändringsprocess. Var inte rädda för att diskussionerna kan bli högljudda – det är ett tecken på en hälsosam kultur.

Vad är en brand book?
En brand book är ett inspirerande styrdokument som hjälper alla i organisationen att ha en gemensam syn på varumärket. Det gör det lättare att kommunicera varumärket på ett enhetligt sätt. En brand book innehåller bland annat mission, värdegrund, logotyp, typografi, och tonalitet. I första etappen lägger vi grunden, men er brand book kommer att kompletteras med sidor från de två övriga etapperna innan den blir komplett. Brand booken innehåller i basutförande 14–16 sidor och levereras i liggande A4-format som pdf-dokument.

Uppdatering av logotyp och grafisk profil
Om ni har behov är det möjligt att modernisera er logotyp och grafiska profil parallellt med det första processteget,  be om offert.
Friendly corner i Jönköping.
Creative House Örebro.
LEGO SERIOUS PLAY
Vad är det?
Lego Serious Play är ett kreativt verktyg för verksamhetsutveckling som skapades av Johan Roos och Bart Victor i mitten av 1990-talet.

Fördelar 
Verktyget ger deltagare omedelbar kontakt med sin kreativa hjärnhalva. Genom att prata i metaforer om våra legoverk, kan ni undvika prestige och ömma tår. Istället kommer ni att på ett lustfyllt sätt komma fram till hur ni kan förbättra kundernas upplevelser i mötet med er.
Vi gör övningar individuellt och i mindre grupper med tid för reflektion tillsammans.