Hemlikt – ett godhjärtat varumärke 

Hemlikt skapar en trygg plats för våldsutsatta kvinnor och deras barn.  När deras säkerhet är tryggad, börjar det målmedvetna arbetet med att återupprätta deras självtillit och hjälpa dem tillbaka till en hållbar vardag. Vi på Shepherd är glada att få vara en del av arbetet genom att hjälpa Hemlikt att hitta fler kunder bland landets kommuner. Vi har bland annat skapat logotyp, grafisk profil, hemsida, annonser och trycksaker.